ÉP COS THỦY LỰC

Showing 1–15 of 99 results

ÉP cos thủy lực là dạng ép cos mà chúng ta dùng kìm ép cos hoặc đầu ép cos để ép đầu cos với hệ thủy lực ở trong thân kìm hoặc ở trong tay bơm mà  khi chúng ta dùng cần gạt tay bơm hoặc cần gat trên thân kìm thì kìm sẽ tạo ra một lực làm ép đầu cos làm chặt đầu cos .

kìm ép cos thủy lực có hệ thống thủy lực được tích hợp trên thân kìm, còn đầu ép cos thủy lực thì có thêm một cái tay bơm và chúng được liên kết với nhau bằng bơm thủy lực , có thể là bơm điện, bơm tay, hoặc bơm chân

Call Now

0985128687
Share via