Kìm cắt cáp cộng lực TLP HHD-125, HHD-250, HHD-500