Showing all 1 result

Browse Wishlist

Ghi Luồn Cáp Ghi Kéo Cáp

Ghi Luồn Cáp Ghi Kéo Cáp tại công ty Hồng Anh được nhập khẩu chính hãng

Có rất nhiều size loại ghi được chúng tôi đưa ra thị trường với các size sau:

Ghi luồn cáp loại 50m

Ghi kéo cáp loại 100m

Ghi kéo cắp loại 150m

Ghi kéo cáp loại 200m

Liên Hệ:

KD: 0985128687

KD: 0898225668

Call Now

0985128687