Đầu cắt thanh cái thủy lực TAC CWC-150, CWC-150V, CWC-200, CWC-200V