Showing 1–12 of 13 results

bơm tay thủy lực

 là nguồn thủy lực cung cấp thủy lực cho thiết bị thi công hoạt động như đầu ép cos,đầu cắt cáp hay một số thiết bị khác

Nguồn thủy lực có các dạng như, bơm chân thủy lực,

 nguồn điện thủy lực  trong đó bơm tay thường sử dụng cho một số thiết bị nhỏ,

bơm điện  thường dùng cho các thiết bị di công lớn hơn như đầu đột

Thường bơm tay thủy lực có áp lực 700 atm cung là loại phổ biến cho nhiều thiết bị

Liên Hê: công ty hồng anh

Miền Bắc: 0985128687

MIền Nam :0898225668

 

 

Call Now

0985128687